B2B trgovina

GMT Trgovine z avtodeli Servis. Znanje. Moč.

Predpisi o zimski opremi

Zakon o varnosti cestnega prometa - ZVCP v 114. členu določa, da od 15.novembra do 15. marca naslednjega leta morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijemlje vozišča ali je vozišče zasneženo oz. poledenelo). Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost. 

Odredba o ureditvi prometa na cestah v RS (Ur.l. št. 29/04) v teh pogojih prepoveduje vožnjo tovornih vozil s priklopnimi vozili ter vozil, ki prevažajo nevarno blago in za izredne prevoze. 

Zimsko opremo določa Pravilnik o napravah in opremi vozil (Ur.l.št. 17/00 in 45/04).

Zimska oprema za vozila do skupne mase 3,5t:
  • 4 zimske pnevmatike (M+S) z min. globino profila 3mm ali
  • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3mm + snežne verige v priboru.
  • vse 4 pnevmatike morajo biti enake po velikosti, vrsti in zgradbi;
  • na isti osi istega proizvajalca, profila, hitrostnega razreda in nosilnosti
  • zimske pnevmatike so lahko nižjega hitrostnega razreda (največ za dva razreda) kot ga zahteva konstrukcijsko določena hitrost. 
Izjema: v priobalnem območju (ceste od Kozine do Sečovelj) veljajo za zimsko opremo vozil tudi 4 letne pnevmatike z min. globino profila 1,6 mm (verige v priboru niso potrebne).  

Zimska oprema vozila skupne mase nad 3,5t:
  • 2 zimski pnevmatiki (M+S) na pogonskih kolesih z min. globino profila 3mm + lopata ali
  • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3mm + snežne verige v priboru + lopata.
Izjema: v priobalnem območju (ceste od Kozine do Sečovelj) veljajo za zimsko opremo vozil tudi 4 letne pnevmatike z min. globino profila 1,6 mm (verige v priboru niso potrebne).

Zimska oprema vozil registriranih v tujini Zakon o varnosti cestnega prometa v 59. členu določa, da smejo biti v prometu na cestah po Sloveniji tudi tuja vozila, ki imajo brezhibne naprave in opremo, predpisano z veljavno mednarodno konvencijo o cestnem prometu. Zimsko opremo, predpisano za motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Sloveniji, pa potrebujejo le v primeru zimskih razmer.  Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti.
« nazaj ...Prijava na e-obvestila tukaj
Vrsta kupca
* polja z zvezdico so obvezna