B2B trgovina

GMT Trgovine z avtodeli Servis. Znanje. Moč.

9 nasvetov za daljše življenje avtomobila

9 nasvetov za daljše življenje avtomobila

Pravilno vzdrževanje avtomobila občutno podaljša življenjsko dobo avtomobila, pripomore pa tudi k čistejšemu okolju, četudi gre za starejši model. Pripravili smo devet najpomembnejših nasvetov.

1. Pomembno je redno vzdrževanje vozila v skladu s priporočili proizvajalca. Vse servisne posege na vozilu opravite v predpisanem časovnem roku oziroma takoj, ko opazite, da je treba določene komponente na vozilu zamenjati.

2. Vsa vzdrževalna in servisna dela opravite pri za to usposobljeni pooblaščeni servisni delavnici, ki ima na voljo vse aktualne potrebne informacije glede popravil in vso potrebno tehnologijo. Določeni proizvajalci vozil, predvsem višjega cenovnega razreda, pri servisiranju in vzdrževanju uporabljajo tehnologijo, ki je ni mogoče dobiti na prostem trgu. Uporaba neustrezne tehnologije lahko pripelje do dodatnih okvar na vozilu oziroma do predčasne odpovedi komponent.

3. Če se v nadzorni plošči prižge kontrolna lučka, se posvetujte s servisom in vozilo takoj odpeljite na servis.

4. Redna menjava in nadzor količine motornega olja ter drugih tekočin v vozilu sta obvezna.

5. Uporabljajte zgolj originalne nadomestne dele, ki so preizkušeni in odobreni s strani proizvajalca vozila, ali originalom primerljive dele. Na trgu je veliko ponaredkov, ki ne zmorejo upoštevati vseh obratovalnih pogojev vozila in so zato nezadostni.

6. Redno preverjanje in nastavljanje tlaka v pnevmatikah sta priporočljiva najmanj dvakrat na mesec in pred vsako daljšo vožnjo oziroma spremembo obtežitve vozila. Nepravilen tlak v pnevmatikah negativno vpliva na stabilnost vozila, okolje in poškoduje pnevmatike. Ob vsaki drugi menjavi pnevmatik oziroma ob montaži novih pnevmatik je priporočljiva preveritev optične nastavitve podvozja.

7. Zunanja nega vozila in nega podvozja. Vozilo redno čistite v ustrezni avtopralnici oziroma poskrbite, da bodo negativni zunanji dejavniki čim prej odstranjeni iz laka vozila. Nekateri zunanji vplivi lahko pogosto pustijo določene posledice na zunanjem laku vozila oziroma podvozju. Pri čiščenju uporabljajte vedno samo s strani tovarne odobrena sredstva za nego.

8. Notranja nega vozila. Uporabljajte samo sredstva, ki so predvidena za čiščenje notranjosti vozila oziroma jih je odobril proizvajalec. Nezadostna oziroma nepravilna nega predvsem usnja, tekstilne strehe in oblog lesa lahko povzroči predčasne poškodbe.

9. Pred daljšo vožnjo oziroma ob prehodu na drugi letni čas svoje vozilo odpeljite na pooblaščeni servis na preventivni pregled, kjer bodo preverili osnovne točke vozila.

Prijava na e-obvestila tukaj
Vrsta kupca
* polja z zvezdico so obvezna