B2B trgovina

GMT Trgovine z avtodeli Servis. Znanje. Moč.

Usposabljanje in izpit za spričevala za serviserje klimatskih naprav v osebnih vozilih - Program E (Akcijskih 15 EUR dobropisa)

Spoštovani.

Za vse, ki delate na področju servisiranja klimatskih naprav v osebnih vozilih in pri svojem delu rokujete z flouriranimi toplogrednimi plini, smo organizirali usposabljanje in izpit, s katerim boste pridobili ali osvežili ustrezeno, z zakonsko uredbo zahtevano spričevalo, katero vam velja na celotnem ozemlju Evropske unije. Ker je po uredbi zahtevana tudi identifikacija spričevala ob nakupu flouriranih toplogrednih plinov (R134a in HFO-1234yf) je sedaj primeren čas, da ustrezno spričevalo pridobite, obnovite ali pa osvežite. Vsa spričevala izdana po 1.10.2016 imajo nedoločen rok veljavnosti, vsa spričevala izdana pred tem datumom pa imajo rok veljavnosti 5 let.

Zavedamo se, da je opravljanje usposabljanja in izpita za vas tudi velik strošek, zato smo vam v skupini GMT pripravili enkratno priložnost opravljanja usposabljanja s katero pridobite po opravljenem izpitu, vrednostni dobropis 15€ + DDV po nakupu 12kg jeklenke plina R134A v GMT - ADEL prodajni mreži, ob pogoju, da ste prijavo na usposabljanje in izpit za program E opravili preko izobrazevanje@gmt.si. Dobropis vam bo izdan po posredovanju številke izdanega spričevala in številke računa nakupa 12kg jeklenke plina R134A v GMT - ADEL prodajni mreži na e-naslov matej.habjan@adel.si.

Cena opravljanja izpita je fiksno določena s strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in je oproščena DDV.

Da vam olajšamo tudi časovno odsotnost iz vaših servisnih delavnic, smo organizirali usposabljanje in opravljanje izpita v enem dnevu, na lokacijah, ki so čim bližje vam:

Maribor, petek 12.4.2019 s pričetkom ob 7.45 uri zjutraj

Ljubljana, četrtek 18.4.2019 s pričetkom ob 8. uri zjutraj

V primeru vsaj 15. prijavljenih oseb je izvedba na lokacijah zagotovljena. V nasprotnem primeru vas vsaj 4 dni pred rokom izvedbe obvestimo o spremembi lokacije in urnika.

PRIJAVNICE IN URNIKI SO NA POVEZAVAH NA KONCU TEGA VABILA

Skupine in cene usposabljanja ter opravljanja izpita so štiri:

1. Vsi, ki še nikoli niste opravljali usposabljanja in izpita za spričevalo, morate opraviti:

o Teoretično in praktično usposabljanje: 180€ + 22% DDV = 219,60€

o Teoretični in praktični izpit: 152,00 €

o Skupaj: 371,60 €

o Usposabljanje in izpit, trajata skupaj predvidoma 8 ur in sta razdeljena na teoretični del (4 ure) in praktični del (3 ure).

2. Vsi, ki ste že imeli spričevalo izdano pred letom 2015 in mu je rok veljavnosti pretekel, morate opraviti:

o Osvežitveno teoretično in praktično usposabljanje: 30,00€ + 22% DDV = 36,60€

o Teoretični in praktični izpit: 152,00 €

o Skupaj: 188,60€

o Usposabljanje in izpit, trajata skupaj predvidoma 6 ur in sta razdeljena na teoretični del (2 uri) in praktični del (3 ure).

3. Vsi, ki imate še veljavno spričevalo, a ste le tega opravili pred 31.12.2014, ko še ni bilo novih uredb za nove pline, morate opraviti:

o Osvežitveno teoretično usposabljanje: 30,00€ + 22% DDV = 36,60€

o Obnovitveni teoretični izpit (skrajšana oblika): 51,00 €

o Skupaj: 87,60€

o Usposabljanje in izpit, trajata skupaj predvidoma 4 ure in sta razdeljena na teoretični del (2 uri) in izpitni del (1 ura).

4. Vsi, ki že imate veljavno spričevalo in ste le tega opravili po 1.1.2015 z že vsebovanimi novimi uredbami novih plinov ne potrebujete narediti ničesar:

 o Vsa vaša spričevala bodo po uradni dolžnosti avtomatsko podaljšana za nedoločen čas do 1.10.2018.

  o Če novega spričevala slučajno še niste pridobili se pozanimajte zanj na povezavi.

Če ne veste kdaj ste pridobili spričevalo in v katero skupino spadate je na spodnji povezavi spisek serviserjev klimatskih naprav z datumi izdaje spričeval.

Serviserji klimatskih sistemov v osebnih vozilih s spričevali programa E (zeleno obarvana polja označujejo spričevala za nedoločen čas)

Na povezavah spodaj so prijavnice med katerimi izberite vam ustrezno in v njo vpišite vse zahtevane podatke ter nam jo skenirano vrnite na e-naslov izobrazevanje@gmt.si, vsaj 10. dni pred razpisanim datumom.

Po prejeti prijavi vam pošljemo s povratno e-pošto potrditev prijave, račun s vsemi podatki za plačilo kotizacije, urnik za prijavljen termin in lokacijo ter gradivo v elektronski obliki. 

Če želite prejeti gradivo za usposabljanje fizično po pošti, nam ob prijavi sporočite naslov na katerega naj vam ga pošljemo.

Pogoji za opravljanje izpita po Uredbi o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS št. 60/16): 

• Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

o starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,

 o končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali

o končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.

• Kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa usposabljanja iz točke a) prvega odstavka 18. člena te uredbe in predložiti potrdilo o udeležbi iz tretjega odstavka 18. člena te uredbe.

Prijavnice:

Prijava na e-obvestila tukaj
Vrsta kupca
* polja z zvezdico so obvezna